Med en värmekamera kan man upptäcka dolda fel och dyra energiläckage.

Termografi är ett teoretiskt verktyg till att mäta små temperaturskillnader och överskådligt kunna illustrera dem grafiskt eller i diagram. Termen används i samband med IR-strålning och trådlös fjärrkommunikation.

Termografering används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer. Tidig upptäckt av sådana fel kan bidra till att spara människoliv och egendomsvärde. Modern termografiutrustning är ett hjälpmedel för att upptäcka och eliminera felaktiga temperaturer i elektrisk utrustning och kretsar.

För att detta ska ske är det nödvändigt att utrustningen används av kvalificerad personal som har utbildning och erfarenhet att utföra termografering.

Inom fastigheter så ser vi var det finns:

  • Köldbryggor
  • Otätheter runt fönster och dörrar
  • Brist på isolering
  • Vattenläckor

Visste du att ett av världens största företag inom möbelförsäljning kontinuerligt använder sig av TERMOGRAFERING i samtliga varuhus världen över?