TerCon AB utför termografering av elinstallationer och fastigheter. Termografering är ett hjälpmedel för att inom el hitta eventuella akuta problem eller återkommande fel. I båda fall kan det innebära stora kostnader i form av produktionsstopp, reparationskostnader och i värsta fall även orsaka brand.

TerCon AB grundades i maj 2011 och företagets grundidé är att utföra en kvalitativ termografering i första hand inom el och byggnader.

Vi på TerCon AB har lång erfarenhet av elinstallationer och underhåll av elanläggningar (sedan 1979) och med den teknik som vi erbjuder idag skulle många driftsstörningar kunnat undvikas om anläggningen termograferats i förebyggande syfte.

Vi har även en mycket god insyn i byggskedets alla delar och har sett många olika felkonstruktioner genom åren.

Företagets kontor finns i hjärtat på Österlen, på Brantevik, men vårt arbetsområde sträcker sig runt Norden samt Norra Europa.

Tveka inte att kontakta oss för en vidare diskussion om hur det skulle passa Ert förebyggande underhåll bäst, eller för kontroll av fastigheten.

Vi utför elbesiktningar inom såväl kontor/industri/villa och bostadsrätter, även överlåtelsebesiktning avseende elinstallationen.

 


När tog Ni tempen på Ert hus senast?