Termografering av el-centraler/automatikskåp och övrig el-utrustning som t.ex. motorer är ett hjälpmedel för att se eventuella akuta eller kommande fel. Båda dessa typer av fel kan innebära stora kostnader i form av produktionsstopp och reparationskostnader och som i värsta fall även kan orsaka brand om det inte åtgärdas i tid.

För att kunna utföra detta krävs en IR kamera för att fotografera objekten och det är inte bara att trycka av utan att vid varje fototillfälle som är ett unikt foto måste termografören tolka bilden samt göra justering av vissa parametrar ute i fält, viss korrigering kan göras i datorn men det är ute på fältet som man gör första bedömningen och kan ta ytterligare bilder.

Med en värmekamera kan vi bland annat detektera följande:

  • Överbelastning i elsystemet
  • Ojämn fasbelastning
  • Dålig anslutning
  • Krypströmmar
  • Varmgång
  • Lagerproblem på axlar, pumpar och motorer

Med termografi minimerar man risken att missa ett potentiellt problem hur litet det än är.