Termografering av hus och lokaler är ett av de bästa sätten att jaga byggfusk och slarv vid isolerings-arbeten, vi ser var det finns köldbryggor, otätheter runt fönster och dörrar samt var det saknas isolering. Även fuktskador kan upptäckas med en värmekamera.

För att kunna utföra detta krävs en IR kamera för att fotografera objekten och det är inte bara att trycka av utan att vid varje fototillfälle som är ett unikt foto måste termografören tolka bilden samt göra justering av vissa parametrar ute i fält, viss korrigering kan göras i datorn men det är ute på fältet som man gör första bedömningen och kan ta ytterligare bilder.

Med en värmekamera kan vi bland annat detektera följande inom byggnaden:

  • Problem med fönster och dörrinfattningar
  • Radiatorproblem (vatten)
  • Vattenläckage
  • Ventilation och luftkonditioneringsproblem
  • Köldbrygga

Visste du att även mycket kalla objekt, till exempel isbitar, avger infraröd energi.